Partner functies

Een partner wil naast zijn eigen werk/baan deels of fulltime een onderdeel worden van onlinefototraining door mee te helpen opzetten en onderhouden van dit project.

Het worden van een partner bij onlinefototraining zou kunnen bestaan uit werkzaamheden voor of achter de schermen. Het meedenken, sparren wordt ook als waardevol beschouwd. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden klik dan hier om ze allemaal te zien.